HISTORIA PARAFII w ZABIERZOWIE BOCHEŃSKIM

Obecna Parafia pod opieką Najświętszej Maryi Panny w Zabierzowie Bocheńskim została wydzielona z istniejącej od 1223 roku Parafii pod wezwaniem św. Magdaleny w Wawrzeńczycach.
W roku 1742 staraniem świątobliwego proboszcza w Wawrzeńczycach, księdza Stanisława Cetnarskiego w najdalej na południe wysuniętym przysiółku parafii "Ulesie" wybudowano sosnowy kościół. Konsekrował go ks. kardynał Aleksander Lipski. Miał on ułatwić ludności mieszkającej na południe od Wisły spełnianie praktyk religijnych, także przez zamieszkanie księdza przy nowo wybudowanym kościele. Dotąd nie tylko znaczna odległość, ale także częste wylewy nieuregulowanej Wisły stanowiły poważne utrudnienia dla wiernych w dostępie do parafialnego kościoła w Wawrzeńczycach. Na skutek rozbioru Polski w 1772 roku teren Parafii Wawrzeńczyce na południe od Wisły znalazł się pod zaborem austriackim.

W roku 1780 erygowano Parafię w Zabierzowie Bocheńskim. W latach 1783-1805 i 1821-1886 parafia należała do diecezji tarnowskiej. Pierwszym proboszczem nowej parafii był ks. Jan Słomski. Niejednoznaczne motywy zdecydowały pod koniec XIX w. o budowie nowej, murowanej, obecnie istniejącej świątyni. W tym czasie proboszczem został ks. Klemens Radwański, wcześniej wicerektor Seminarium Duchownego w Tarnowie.

23 czerwca 1888 roku miała miejsce konsekracja nowej świątyni. Dokonał jej biskup krakowski Dunajewski, późniejszy kardynał. Ciekawie przedstawia się spis ludności zamieszkujący teren zabierzowskiej parafii z września 1901 roku. Parafię zamieszkiwało 4006 osób w tym 71 żydów i 4 grekokatolików.

Obecnie w skład parafii wchodzą trzy wioski: Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska i Chobot. Znamienny wpływ na społeczność parafialną wywarł długoletni jej proboszcz ks. Władysław Ziemiński. Proboszczował w parafii w latach 1932 do 1972. Wcześniej, bo od 1924 do 1932 roku był tu wikariuszem, zaś od 1972 do 1978 roku rezydentem.
17-18 grudnia 1999 roku parafia przeżywała uroczystość nawiedzenia Matki Bożej w kopii Jej Jasnogórskiego obrazu.

Od roku 1986 proboszczem jest ks. Kazimierz Włoch.