ODPUSTY ZA ZMARŁYCH
 Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach ikaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ktróry można ofiarować za zmarłych, ale tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki zyskania odpustu są następujące:
  1. pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
  2. odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
  3. dowolna modlitwa w intencjach Ojca świętego,
  4. Spowiedź i Komunia święta
  5. wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.
    Więcej o odpustach czytaj tutaj lub tutaj.

DUSZE NIE MAJĄCE ZNIKĄD RATUNKU...?
     Często spotyka się, szczególnie na końcu listy osób podanych do wypominania: za wszystkie dusze nie mające znikąd ratunku. Ten zwrot nie ma sensu! Nie ma sensu, bo takich zmarłych, którzy znikąd nie mają pomocy nie ma. Są tacy, za których bliźni się nie modlą, są tacy zmarli, o których bliscy nie pamiętają. Natomiast pomoc Kościoła - i to wielką - mają, no bo przecież w każdej Mszy świętej w modlitwie po przeistoczeniu modlimy się za wszystkich zmarłych. A na świecie, na całym świecie Msze święte są odprawiane nieustannie, setki tysięcy każdego dnia i nawet ci, o których bliscy zapomnieli, pamięta Kościół.
    Jest wszakże w tym problemie jedna niewiadoma, w której żadna matematyka, żadna ludzka mądrość nie jest w stanie nam pomóc. Otóż nikt z nas nie wie, jak wypadł wyrok Pana Boga Sędziego dla ludzi, których znaliśmy, a którzy są już na tamtym świecie. Nie wiemy zatem, którzy z nich oczekują na naszą modlitwę. Modlimy się zatem w przekonaniu, że gdyby już takich modlitw nie potrzebowali, bo są w niebie, to wierzymy, że te modlitwy nie idą na marne, tylko są nimi obejmowani ci, którzy takiej pomocy potrzebują, a na swoich bliskich na ziemi liczyć nie mogą.
    Tak więc możemy stać się wielkimi dobroczyńcami dla wielu ludzi, których tu na ziemi nie znaliśmy, a którzy przez całą wieczność będą nam wdzięczni, że im niesłychanie pomogliśmy.

Ks. Kazimierz Włoch – proboszcz

(fragmenty kazania z Uroczystości Wszystkich Świętych 2014)